باشد برای فردا
60 بازدید
محل ارائه: جامعة المصطفی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این بروشور با موضوع اهمالکاری و شیوه‌های مقابله با آن نوشته شده است و در معاونت فرهنگی جامعة المصطفی العالمیه به چاپ رسیده و به زبان‌های مختلف عربی (سانجزه غدا)، انگلیسی و سایر زبان‌ها ترجمه شده و نشر یافته است. نویسنده با همکاری برخی دوستان آزمونی برای سنجش میزان اهمالکاری افراد نیز ساخته است.